Integritetspolicy

1. Inledning 

Det här är vår integritetspolicy. Innan vi går in på detaljerna skulle vi vilja belysa några av våra huvudprinciper. Dessa är viktiga att vi informerar dig om, då vi vet att de är viktiga för dig. Integritetspolicy har tre syften: Förklara hur vi använder den informationen som du delar med oss för att vi ska kunna utveckla en så bra produkt som möjligt och ge dig en bra upplevelse. Säkerställa att du är medveten om vilken information som vi samlar in med din tillåtelse. Även vad vi gör/inte gör med informationen. Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din integritet under policyn. Den information vi samlar in har alltid en koppling till tjänsterna som Rörly utför och det genomgående syftet är att förbättra, utveckla och underlätta din användarupplevelse.Den första kategorin omfattar registreringsinformation såsom namn, e-mail adress och telefonnummer som du anger när du gör beställningar hos Rörly. Den andra kategorin innehåller information som du måste tillhandahålla Rörly för att kunna göra beställningar. Platsinformation anger Användaren manuellt och måste stämma överens med den adress som man är skriven på och personnummer måste tillhandahållas för att kunna nyttja RUT/ROT. Skillnaden mellan dessa kategorier är viktig. Information i den första kategorin är information som behövs för att använda Rörlys system för att ta emot beställningar. Information i den andra kategorin är information du måste tillhandahålla för att Rörly ska kunna leverera tjänster som systemet erbjuder. När du accepterar vår integritetspolicy genom att göra en beställning, ger du Rörly rätten att samla in, lagra och använda informationen för de syften som beskrivs nedan. Rörly kommer vara tydliga med vilka riktlinjer som följs vid delning av information. I vissa sammanhang kommer Rörly att dela information. Vid exempelvis beställningar genom tredje part som Google t.ex, så delar de viss information med oss och vi delar viss information med dem. Tanken med denna kortfattade inledning är att ge dig en överblick av hur vi använder information och förstå våra integritetsåtaganden gentemot dig. Inledningen är en del av integritetspolicyn och nedan följer detaljerna. Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på rorly@rorly.se

2. Delar som du som användare samtycker till 

Genom att använda Rörlys tjänster, samtycker du till användning av cookies och annan teknik samt insamling, användning, delning och behandling av din information. I varje ovan nämnda fall samtycker du till användning av dina personuppgifter i denna integritetsskyddspolicy. Om du inte accepterar villkoren i denna integritetsskyddspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda tjänsten.

3. Information vi samlar in 

Vi kommer att samla in och lagra följande information: När du gör en beställning hos Rörly kommer vi be om information som namn, e-postadress, telefonnummer och postnummer. Du kommer eventuellt behöva lägga till information manuellt som Rörly behöver för att utföra erbjudna tjänster. Exempelvis adress, personnummer, information om boende. När du använder eller interagerar med Rörlys plattform kan vi använda olika tekniker för att samla in information om hur tjänsten nås och används. Exempel på sådan information är din typ av abonnemang och dina interaktioner med tjänsten. Information om de tjänster du gör och tidpunkter för dina förfrågningar, det användarinnehåll som du bidrar med till tjänsten inklusive meddelande som du skickar och/eller tar emot via tjänster. Teknisk data, vilket kan innefatta URL- information, cookie-data, IP-adress, de typer av enheter som du använder, enhets-ID, nätverksanslutning, webbläsare, språk, information som möjliggör hantering av digitala rättigheter, operativsystem och version av applikation. För framtida utveckling kan även Rörly samla in rörelsegenererad eller orienteringsgenererad sensordata. Du kan integrera Rörly med tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan vi komma att ta emot liknande data från interaktioner med tredjepartsapplikationer, likaså gäller andra aktiviteter. Rörly kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet, eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av Rörly. Till exempel kan vi tillåta dig bjuda in vänner. Då bestämmer du själv om du ska ge Rörly tillgång till informationen.

4. Användandet av insamlat information 

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in informationen, kan vi komma att använda den informationen vi samlar i, inklusive personuppgifter till följande: Ge dig aktuella erbjudanden på tjänsterna.För att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din upplevelse av Rörly och tjänster som erbjuds (inklusive för produkter och tjänster från tredje part).För att säkerställa Rörlys tekniska funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera användningen av tjänsten, inklusive din interaktion med applikationer, produkter och tjänster som gjorts tillgängliga.För att kunna kommunicera med dig för ändamål relaterade till tjänsten, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra meddelanden, som du igenom villkoren går med på att ta emot. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.För att genomdriva denna integritetspolicy, samtliga andra villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda dina rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Rörly, dess användare eller någon annan person, eller upphovsrättsskyddat innehåll i tjänsten. För att förse dig med funktioner, information eller annat innehåll som påverkas av vad du befinner dig och din plats i förhållande till Rörlys montörer.

5. Delande av information 

Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller genereras genom din användning av Rörlys tjänster kan delas av dig eller oss.Tredjepartsapplikationer Baserat på ditt samtycke kan ytterligare information komma att delas med tredjepartsapplikationer och med andra genom tredjepartapplikationer. Om gör en beställning hos Rörly till en tredjepartapplikation kan Rörly komma att automatisk dela din aktivitet och aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten. Du förstår och accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan tjänst. Du förstår och accepterar att en tredjepartsapplikations användning av information som samlas in från dig styrs av tredjepartens integritetspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten, och Rörlys användning av sådan information regleras av denna integritetspolicy. Support När du gör en beställning på Rörly, kommer vi be dig om ditt telefonnummer och e-postadress. Denna e-postadress och telefonnummer kan komma att nyttjas vid kommunikation. Rörly kan då och då att behöva dela din information med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för Rörlys räkning, behandla användardata och bidra till att leverera tjänsten, vilket sker i enlighet med denna integritetspolicy.  Rättighetshavare Rörly erbjuder dig utnyttja sitt utbud av tjänster som erbjuds (mer information går att finna i Rörlys Användarvillkor). 

6. Säkerhet ‍ 

Det är viktigt för oss att våra användares information är skyddad. Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan inte garantera säkerheten för användarinformation.

7. Barn ‍ ‍

Rörly riktar endast in sig till dig som fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från dig under 18 år. Om du är under 18 år använd inte tjänsten och dela inte några personuppgifter med oss.

8. Tillgång till och uppdatering av användarinformation 

Du kan granska och ändra mycket av den informationen vi lagrar om dig genom att kontakta oss på rorly@rorly.se.

9. Ändring av integritetspolicy 

Ibland kan vi, fritt efter eget val, komma att göra ändringar i avtalen. När vi gör en väsentlig ändring i avtalen kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Genom att visa ett tydligt meddelande i tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten kommer efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig att läsa igenom sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet, kan du säga upp avtalet genom att kontakta oss på rorly@rorly.se.

Varukorg
0

Inga produkter i varukorgen.